BINGO!

Un joc del Bingo adaptat, per trobar les paraules que ens han de portar cap a una societat en pau.

Aquest taller estarà dinamitzat per estudiants del cicle formatiu de grau superior d’Integració Social de l’institut Montilivi de Girona.