A través d’aquestes pestanyes podeu consultar les campanyes realitzades anteriorment per celebrar el Dia Escolar de la Noviolència i la Pau.

A partir de l’any 2021 “RESET PEACE-CONNECTANT-NOS PER LA PAU”, l’enllaç us redirigirà directament a les informacions sobre els tallers, resultats i participants de les edicions passades d’aquesta pròpia web. Per consultar les notícies pròpies de les campanyes realitzades a partir del DENIP 2021, només caldrà que us desplaceu fent scroll a les entrades de la pàgina principal que s’organitzen sistemàticament per ordre de publicació.

PARAIGÜES X LA PAUFOULARDS X LA PAUJARDINS X LA PAUTIMBALADA X LA PAUCONTES X LA PAUCONSTRUÏM X LA PAUPERIODISTES X LA PAUPROTAGONISTES X LA PAUJUGUEM X LA PAUFEM LES PAUS!RESET PEACE: CONNECTANT-NOS PER LA PAU