Nom centre: Centre Obert Barri Vell. Ajuntament de Girona
País: Espanya
Regió: Catalunya
Municipi: Girona
Edat alumnes: de 6 a 12 anys
Contacte: 972419416