Nom centre: Centre Obert Santa Eugènia Adolescents. Ajuntament de Girona
País: Espanya
Regió: Catalunya
Municipi: Girona
Edat alumnes: de 12 a 16 anys
Contacte: 972419416