Nom centre: ESCOLA ÀGORA
País: Espanya
Regió: Catalunya
Municipi: Girona
Edat alumnes: de 5 a 12 anys
Contacte: b7001838@gmail.com