Nom centre: ESCOLA TECNICO COMERCIAL PILOTO (INTERCOP)
País: COLÒMBIA
Regió: VALLE DEL CAUCA
Municipi: BUENAVENTURA
Edat alumnes: 3 a 14 anys
Contacte: info@daguaong.org