Nom centre: Maristes Girona
País: Espanya
Regió: Catalunya
Municipi: Girona
Edat alumnes: de 3 a 12 anys
Contacte: b7001589@centres.xtec.es