Nom centre: MUSTAFA MOHAMED AHMED (FARSIA) SMARA
País: República Àrab Saharaui Democràtica
Regió: Wilaya D’smara
Municipi: Daira De Farsia
Edat alumnes: de 6 a 11 anys
Contacte: acaps.gi@gmail.com