Nom centre: Centre Obert Can Gibert
País: Espanya
Regió: Catalunya
Municipi: Girona
Edat alumnes: de 8 a 12 anys
Contacte: 972419416