Nom centre: Centre Obert Güell
País: Espanya
Regió: Catalunya
Municipi: Girona
Edat alumnes: de 12 a 16 ays
Contacte: 972419416