Nom centre: Centre Obert Palau-Montilivi
País: Espanya
Regió: Catalunya
Municipi: Girona
Edat alumnes: de 6 a 16 anys
Contacte: 972419416