Nom centre: Escola Eiximenis
País: Espanya
Regió: Catalunya
Municipi: Girona
Edat alumnes: de 10 a 12 anys
Contacte: b7001425@xtec.cat