La Campanya del DENIP està dividida en dues grans parts, d’una banda una petita formació en format taller per a què la mainada entengui el concepte de “Pau Positiva”. D’altra banda, un treball creatiu on es demana de parlar del significat de la paraula “Pau”.

Per què? Doncs perquè sabem que no és el mateix el significat de la paraula pels nens i nenes de Colòmbia que pels nens i nenes dels barris gironins, com tampoc ho serà pels grups que tenim als camps de refugiats al Sàhara.  Compartir el significat d’una paraula tan curta però tan gran és el repte d’enguany de la part artística (i audiovisual) de la campanya.

Eus ací els primers vídeos que ens han anat arribant:

La pau des del Sàhara Occidental, als camps de refugiats.

La pau des de les escoles i instituts d'Aguacatan

La Pau des del projecte de Campionat per la pau, a Colòmbia

La Pau des de Burkina Fasso, a la ciutat de Bobo-Dioulasso

La Pau des del centre d'acollida i urgència a Bobo-Dioulasso

La Pau des del centre del Centre Obert de Sta Eugència i Can Gibert

La pau des de la comunitat nahual, a Guatemala